Styret 2021 består av:

Leder: Hege Meiler Kvernvolden (web/Fb/treninger/kurskontakt/medlemskontakt)
Nestleder: Bjørnar Stabekk (Treningskontakt/Fb/hjelpeinstruktør)
Kasserer: Marie Therese Sundvold
Styremedlem: Elin Evensen (web/treninger tirsdag/Fb/Rally)
Styremedlem: Per Erik Pedersen (altmuligmann)
Vara styremedlem: Tom Johannessen
Vara styremedlem :Wenche Irene Karlsen (treninger torsdag/Fb/hjelpeinstruktør)
 
 
Valgkomite:
Roger M. Åsheim
Unni Johansen
Vara valgkomite: Anne Kari Skogen (konkurrandegruppe LP onsdager) 

 

Saksliste og referater får du som medlem - innsyn i ved å ta kontakt med oss i styret.